Potato Pak

Kyäni on oma toitumis- ja põllumajandusteadmiste abil töötanud välja Potato Pak’id, mis sisaldavad olulisi toitaineid ning mis annetatakse Caring Hands’i kaudu neile, kellel puuduvad vahendid enda toitmiseks. Iga Potato Pak’i portsjon sisaldab üle 10 grammi valku ja 34 grammi süsivesikuid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid, andes eluks vajalikke toitaineid inimestele, kes ei saa end ise toita. Lisaks vastab see kõigile ÜRO rahvusvahelise toiduabi programmi World Food Program terviktoidu nõuetele.

Ükskõik kas oled Kyäni äripartner või klient, saad sa muuta nende inimeste elu, kellel ei ole toitu, peavarju ega lootust. Selleks võid teha annetuse Caring Hands’ile või osta Potato Pak’e, mis jagatakse toitu või katastroofiabi vajavatele inimestele ja kogukondadele. Lisateabe saamiseks, annetuse tegemiseks või Potato Pak’i ostmiseks abistamise eesmärgil klõpsa alltoodud lingil. Kyäni ja inimesed, keda sa aitad, tänavad sind!

Kyäni soovib inimesi aidata

Teiste aitamine on alati olnud Kyäni asutajate üks põhilisi tõekspidamisi. Soov teisi aidata on pannud aluse Kyäni annetuskultuurile ja Caring Hands’ile. Selleks et aidata inimesi, kel puudub toitainerikas toit, ning neid, kes vajavad oma laste harimiseks koole ja peavarju, on Kyäni reisinud maailma kõige kaugematesse paikadesse.